ลงทะเบียนขอใบรับรองโควิด 19ตรวจสอบคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน [ AZ Dose 2 ]
Check the queue for receiving 2nd dose Astrazeneca


เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะสมุย


            [ ภาษาไทย ]            [ ENGLISH ]

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับยา โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล