ขอใบรับรองวัคซีน(ไทย)

Request Form For Obtain Covid19 Vaccine Passport

Request Form For Obtain Covid19 Vaccine Passport : International Travel


เอกสารเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับ บุคคลทั่วไป   เด็กนักเรียน  เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะสมุย


            [ ภาษาไทย ]            [ ENGLISH ]

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับยา โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล