เอกสารเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับ บุคคลทั่วไป   เด็กนักเรียน  
เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะสมุย


            [ ภาษาไทย ]            [ ENGLISH ]

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับยา โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล